Uzemnenie sekundarneho vinutia transformatora

Elektrostatické uzemnenie je veľmi dôležitým detailom v tomto odvetví a pri preprave horľavých plynov vrátane chránených látok, ako sú kvapaliny a prášky. Pri vzniku statickej elektriny v prítomnosti horľavých materiálov vznikajú riziká.

Každý rok v celej Európe dochádza k viac ako 400 nehodám, ktoré v súčasnosti spôsobujú tieto javy. Zapálenia, požiare a dokonca výbuchy nie sú vôbec skutočným nebezpečenstvom, ktorého súčasťou je čiastočne zdravo mysliaca osoba a podnikateľ.

Tu slúžia mechanizmy a elektrostatické uzemňovacie systémy. Ich životnosť je v zásade obmedzená na pripojenie ohrozených komponentov pomocou procesu s nízkym odporom k uzemňovaciemu bodu pomocou vhodnej svorky. Na trhu existuje veľké množstvo spôsobov - kliešte, priskrutkované, umiestnené v samotnom kontajnerovom puzdre. Vyspelejšie systémy tiež umožňujú monitorovanie uzemnenia v reálnom čase. V kombinácii s inými zariadeniami nemusia viesť k dávkovaniu alebo práci na produkte v prípade problému s uzemnením. Niektoré metódy fyzicky blokujú takúto ponuku, uzatváranie ventilu alebo plniva, čo je neoceniteľné v prípade zlyhania spolupracujúcich zariadení alebo pokusov o obídenie bezpečnosti. Tento model riešení sa bežne implementuje v železničných a cestných tankeroch.

Bliss HairBliss Hair - Kompletná regeneračná kondicionér pre všetky typy vlasov!

Bežným problémom použitia svoriek na zariadeniach, ktoré pracujú s lakmi, farbami, rozpúšťadlami alebo živicami, je proces usadenia povrchu materiálom, ktorý je ťažké úplne obmedziť. Môžete vidieť vrstvu izolovajúcu elektrostatické uzemnenie, čiastočne alebo úplne negujúcu jej účinnosť. Výsledkom je teda nielen zariadenie, ale aj nádoby a cisterny uložené do skladu vyššie uvedených materiálov.