Sprava o registracii

Bohužiaľ, ste si istí, alebo vo vašej spoločnosti je potrebná fiškálna pokladnica? Skontrolovať! Povinnosť evidovať tržby na fiškálnej sume je spravidla podmienená podnikmi, ktoré prevádzkujú predaj výrobkov alebo služieb jednotlivcom (nie spoločnostiam.

Nariadenie ministra financií zo 4. novembra 2014 zavádza na tento účel množstvo prepúšťaní.Kedy budeme schopní vyhrať od vzdania sa cieľa mať registračnú pokladňu? Po prvé, náš obrat v predchádzajúcom daňovom roku na situáciu finančných osôb a poľnohospodári s paušálnou sadzbou nemôže byť vyšší ako 20 000. zł. Ak sme začali fungovať počas fiškálneho roka, budeme vyžadovať, aby bol tento úver vymenený vo vzťahu. Spoliehame sa však na skutočnosť, že výška tohto rozsahu nie je ovplyvnená príjmom z predaja dlhodobého majetku, vnútorných a právnych hodnôt podliehajúcich odpisom. Povedzme, že takéto transakcie musia existovať potvrdené faktúrou.Zamyslime sa nad tým, že existujú situácie, v ktorých je vždy vhodné zaznamenávať predaj v pokladnici a núti nás k tomu, aby sme z akéhokoľvek dôvodu nevydali zisk. Preto je dôležité, aby sa pri úspechu predaja okrem iného kvapalných plynov, spaľovacích motorov a ich množstiev, karosérie pre motorové vozidlá, prívesy a návesy, kontajnery, časti vozidiel bez mechanického pohonu, ručne pre motorové vozidlá (prvok sú tu motocykle, rádiové zariadenia, telekomunikácie a televízia, kamera, predmety z drahých kovov, tabak a alkohol.Potreba registrácie na pokladni elzab jota e & nbsp; je tiež povinná, bez ohľadu na predaj aj pre niektoré služby. Okrem iného existujú služby ako napríklad: osobná doprava v automobilovej komunikácii, taxislužba, oprava motorových vozidiel a mopedov, výmena pneumatík, skúsenosti a technické prehliadky vozidiel, lekárska a zubná starostlivosť, právne, kozmetické a kadernícke služby.