Pokladna 12v

Vyplnenie akýchkoľvek zmlúv za fiškálnu sumu je vašou vlastnou - a nielen našou - zákonnou povinnosťou. Každá transakcia, dokonca aj najmenšia, musí byť vyplnená v hotovosti, pretože z nej musí byť odpočítaná DPH.

ero-fertil.eu ErofertilErofertil - Veµmi efektívny spôsob, ako dosiahnu» maximálnu úèinnos»!

Keď si kúpime registračnú pokladňu pre náš vlastný obchod, závisí tento nákup na špeciálnej službe, ktorá využíva povinnosť mať na starosti našu registračnú pokladňu. Registračné pokladnice v Krakove sú oblasťou, kde si môžete kúpiť akékoľvek fiškálne zariadenie, ktoré sa najviac hodí pre konkrétne pole. & nbsp; Zamestnanci takého obchodu a služieb majú právo na poslednú z nich zmeniť sumu DPH naplánovanú na sumu, keď príslušné právne predpisy vstúpia do platnosti, keď sa zmení výška dane. Opravy v rozsahu registračnej pokladnice môže vykonávať a vykonávať iba oprávnený servis.

Pokladnica je iba bežné vybavenie, ktoré sa môže poškodiť, takže každý, kto vykonáva obchodné alebo servisné činnosti a predstavuje pokladňu, musí poznať pravidlá vytvorenia s poškodenou pokladnicou. Poškodená registračná pokladňa musí byť opravená čo najskôr, bez ohľadu na dôvod poškodenia, ako aj na to, ako bude poškodenie pokračovať v prevádzke obchodu. Určite musíte preukázať, že je tlačiareň poškodená, takže na potvrdenke sa zobrazí iba časť textu. Neúplné potvrdenie však teraz môže byť ospravedlnením pre daňový úrad, aby vydal mandát spoločnosti, ktorá ho vydala!

Hneď ako zistíme poškodenie pokladnice, nemali by sme ju opravovať prirodzenou rukou. Poškodené peniaze by sa mali dočasne vylúčiť z práce v obchode a mali by sa vyberať z ďalšej aktívnej registračnej pokladnice, a ak neexistujú, zatvorte obchod, kým sa zariadenie neopraví. Vzhľadom na to, že zlyhanie registračnej pokladnice môže brániť prevádzke celého obchodu, pokladničné služby fungujú veľmi dobre a pokúšajú sa odstraňovať chyby pravidelne, t. J. V blízkej budúcnosti. A po zistení akýchkoľvek nedostatkov vo výkone pokladnice, nemôžeme stáť to, že bude opravené na individuálnej strane, a to individuálne. Mali by ste zavolať na servis a kontaktovať servisného technika, alebo si hotovosť vziať do servisného apartmánu sami, samozrejme, po jeho vypnutí a zabezpečení. Takéto konanie by sme mali viesť čo najskôr, aby sa chyba už napravila a aby som sa mohol vrátiť z práce daňovej pokladnice.