Osem programovych modulov

Program Optima je sieťou mnohých integrovaných modulov pracujúcich na základe tejto jednej databázy. Moduly môžu byť voľne kombinované vo vzťahoch z fondov konkrétneho podniku. Program robí siete Microsoft Windows na pozadí (je možná jedna práca aj v on-line verzii (Microsoft Internet Explorer 7.0 alebo vyšší.

https://tit-am.eu/sk/

Optima funguje iba na báze Microsoft SQL Server 2005, 2008 alebo 2008 R2 (verzia 2000 nie je podporovaná. Počas inštalácie si prečítajte ďalšie požiadavky na konfiguráciu elektronického zariadenia a obsah pracovnej licencie. Personálny systém je určený pre batoľatá a stredné podniky. Funguje dokonale s ďalšími modulmi, ako je fakturácia, správa a obchodovanie so skladom. Kúpi:- záznamy zamestnancov,- vyrovnanie platieb, berúc do úvahy čas neprítomnosti, nadčasy,- kontrola neprítomnosti zamestnanca, dní dovolenky,vytváranie kozmetiky na uverejňovanie pracovných zoznamov,- vyrovnanie zmlúv,- vyrovnanie neprítomnosti v kombinácii s rodičovským, rodičovským, materským, dodatočnou dovolenkou pri narodení dieťaťa,- rozdelenie kompenzačných platieb na hotovosť a prevody s uvedením správneho bankového účtu,- vysporiadanie zmlúv uzavretých s cudzincami,- výpočet a tlač daňových priznaní,- vytváranie personálnych dokumentov, ako sú pracovné zmluvy, prílohy k zmluvám,- príprava informácií pre PFRON a pomocné výtlačky do DEK-II a DEK-I-0,- archivovanie formulárov ľudských zdrojov,- vyrovnanie odmien zamestnancov vyslaných do zahraničia.Modul ľudských zdrojov a miezd je ďalšou funkciou, ako je podpora pri obsluhe a pôžičky. Môže sa kombinovať s organizmom Comarch ERP XL, so systémom Comarch ERP Altum, s mobilnými aplikáciami: Comarch ERP e-Employee a Comarch ERP Mobile Flota. Správne zavedenie používateľov opt-in do systému Optima umožňuje efektívnu organizáciu oddelenia ľudských zdrojov a sekretariátu. Modul pracuje so systémom Płatnik, ktorý umožní vyrovnanie so ZUS.