Inoxxi krajac

Všetci zamestnanci sú dôležití. V spoločnosti sme skupina, súčasť všeobecne akceptovaného celku. Predstavujeme niektoré podobnosti, spoločné plány pre rôzne typy života, spájame sa tiež s tradíciou a históriou. To neznamená, že sme všetci rovnakí. Komunita zamestnancov je jedinou skupinou, ktorá predstavuje systém nespoľahlivých, úplne samostatných jednotiek. Všetky normy majú väčší alebo menší zisk pre všeobecné fungovanie komunity, každý vedúci malej alebo väčšej školy by bol užitočný na výmenu histórie celej skupiny.

Muži sú súborom jednotlivých jednotiek, ktoré majú vždy také spoločné časti, ktoré sa dajú všeobecne opísať ako systém všeobecne uznávaných noriem krásy a konania. Čo robiť úspechom, keď sú v štruktúre jednotky, ktoré sa delia na diametrálne centrum? Čo sú pre nich charakteristické? Možno rozdiel v prejednávanej veci považovať za pozitívny?

Ľudia, ktorí nie sú schopní plniť všeobecne akceptované princípy a sú v spoločnosti, sa označujú ako muži s poruchami osobnosti. Vedci s poruchou osobnosti definujú veľa spôsobov, vždy sú to niektoré spoločné vlastnosti. Vychádza zo skutočnosti, že ľudia s poruchami:

hlboko zakorenené a zachránené vzorce správania, ktoré sú pre človeka, v ktorom sa nachádza, prakticky nemožné,nízka flexibilita reakcie na veľké verejné a iné situácie,extrémny alebo úplný rozdiel v posudzovaní noriem všeobecne akceptovaných danou kultúrou,subjektívne spojené s bytím alebo s ťažkosťami pri dosahovaní životných cieľov.

Ako vidíte, všetky železnice v duši človeka končia do bodu, keď sa človek stáva bytosťou, ktorá nezávisle skúma a trénuje naše názory, a preto je v stave dozrievania. Poruchy osobnosti sú preto takmer nemožné objaviť sa v poradí raného detstva. & Nbsp; Nie všetky typy rozdielov zo skupiny znamenajú objavujúce sa, teraz existujúce poruchy osobnosti. Aj keď tieto prípady môžu zostať bez liečenia, môžu viesť nielen k nedostatočnej adaptácii v spoločnosti, ale aj k dôležitým dôsledkom, nie je neobvyklé, že ľudia, ktorí reagujú na poruchu osobnosti, páchajú nevedomky zločiny alebo si berú vlastný život.