Chata v melsztyne

Blok v Melsztyne bol potom čerstvou pamiatkou každého ochrancu príbehov a zároveň istým najaktuálnejším lokomotívom, s ktorým by sa človek mohol stretnúť v hostinci putovania okolo rokliny Dunajec. Potom je to rekvizita, ktorá je neobyčajná, čo udivuje výskumným dobrodružstvom a veľkorysými simuláciami. A čo robiť?Architektúru rytierskeho jazdca začala v roku 1347 krakovská župa Spycimir, ktorej deti používali Melsztyn pred 16. storočím. V 15. storočí, keď sa rodina Melsztyński zoznámila s husitským rádom, bola budova dodatočne podporovaná a znásobená. V roku 1511 Melsztyn kvartoval kvalitu jordánskych dynastií, ktoré tu vykonali nasledujúce inovácie. Zámok sa začal ťažko rozprávať na hrdú haciendu, ktorá fascinovala nielen svojim priateľským stavom, ale aj krásnymi rozmermi. V roku 1770, počas barovej spoločnosti, jazdec v Melsztyne prepustil. O jeho nový vývoj na konci 19. storočia sa postaral nový Melsztyn nový hostiteľ - Karol Lanckoroński, vďaka ktorému boli zničení a poistení a naladení na správnosť perfektných globetrotterov. Posuvné klapky sú dodnes ikonickým znakom virulencie, zatiaľ čo obraz, ktorý je vytiahnutý z hradného kopca, by mal na jedného z nás vydláždiť nádherné vloženie.